Początek treści

wróć...X Marsz Pamięci

Nasze coroczne uczestnictwo w Marszu jest wyrazem woli zachowania pamięci o najbardziej bezbronnych ofiarach II wojny światowej – powiedział dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, w związku z X Marszem Pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

9 listopada 2023 r. odbył się Marsz Pamięci poświęcony małym więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi, który funkcjonował od grudnia 1942 r. do stycznia roku 1945. Marsz organizowany jest już po raz dziesiąty przez Kurię Metropolitalną Łódzką. Patronat honorowy nad wydarzeniem, już po raz trzeci, objęło Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

- Niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci polskich w Łodzi był jedynym tego typu miejscem kaźni na terenie okupowanej Polski, które przeznaczone zostało wyłącznie dla najmłodszych więźniów. Osadzano w nim dzieci do szesnastego roku życia, a najmłodsze spośród nich były jeszcze niemowlętami. Przez obóz przeszło ok. 2-3 tys. małych więźniów, brutalnie rozdzielonych ze swoimi rodzinami, których członkowie byli najczęściej również ofiarami niemieckich represji – poddawanymi masowym aresztom i egzekucjom, więźniami innych obozów koncentracyjnych czy robotnikami przymusowymi zesłanymi w głąb III Rzeszy– zauważył dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu dr Ireneusz Piotr Maj.

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Opatrzności Bożej, której przewodniczył ks. kard. Grzegorz Ryś. Po Eucharystii wyświetlono poruszającą animację  w pt. „To było tu”. Materiał przedstawia historię dziewczynki, która ze współczesności trafia do obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

Po Mszy Świętej uczestnicy Marszu, a pośród nich: byli więźniowie obozu, reprezentacje łódzkich szkół – uczniowie i nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych instytucji przeszli ulicami miasta pod Pomnik Martyrologii Dzieci tzw. Pęknięte Serce w parku im. Szarych Szeregów, gdzie odbyła się krótka modlitwa w intencji ofiar. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przez obecne reprezentacje łódzkich władz i instytucji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, Łódzkie Kuratorium Oświaty oraz ks. kard. Grzegorz Ryś.