Początek treści

Oddział Muzeum w Dzierżąznej

Dzięki darowiźnie przekazanej przez władze Gminy Zgierz Muzeum stało się właścicielem nieruchomości na terenie parku dworskiego w Dzierżąznej (gm. Zgierz), wraz z dawnym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość w czasie niemieckiej okupacji znajdowała się nieopodal siedziby Heinricha Hansa Fugego, zastępcy komendanta Camillo Ehrlicha w obozie przy ul. Przemysłowej, a następnie kierownika filii w Dzierżąznej.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 kwietnia 2023 r. w Dzierżąznej powstał oficjalnie oddział Muzeum. Od 5 kwietnia 2023 r. pełna nazwa naszego oddziału brzmi: „Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945). Oddział w Dzierżąznej”.