Początek treści

Oddział Muzeum w Dzierżąznej

Dzięki darowiźnie przekazanej przez władze Gminy Zgierz Muzeum stało się właścicielem nieruchomości w parku dworskim w Dzierżąznej (gm. Zgierz), gdzie mieściły się budynki gospodarcze. Nieruchomość w czasie niemieckiej okupacji znajdowała się nieopodal siedziby Heinricha Hansa Fugego, zastępcy komendanta Camillo Ehrlicha w obozie przy ul. Przemysłowej, a następnie kierownika filii w Dzierżąznej. Po przeprowadzeniu renowacji budynku, powstanie w nim oddział placówki z wystawami stałą i plenerową.