Oferta
Początek treści

Oferta edukacyjna
Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

Zapraszamy do współpracy placówki oświatowe i instytucje kultury. Oferujemy bezpłatne prelekcje, lekcje muzealne, warsztaty historyczno-artystyczne, spacery edukacyjne, konferencje dla nauczycieli oraz wypożyczanie wystaw typu roll-up.  

Zasady przyjmowania interesantów
Format: pdf
142 KB
Oferta edukacyjna dla szkół
Format: pdf
1.54 MB
Wypożyczanie wystaw – oferta
Format: pdf
879 KB
Wypożyczanie wystawa – wzór umowy
Format: pdf
548 KB

Kontakt: Zespół ds. edukacji
Michał Hankiewicz - mhankiewicz@muzeumdziecipolskich.pl, tel: 797 595 091

Oferta edukacyjna
Celem Muzeum, a jednocześnie punktem wyjścia dla działalności edukacyjnej, jest przekazanie wiedzy i utrwalanie pamięci o byłych więźniach niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.

Pracownicy Działu Edukacyjnego podczas zajęć przybliżają historię obozu przy ulicy Przemysłowej oraz jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza. Edukatorzy opowiadają uczniom o tragicznych losach polskich dzieci, które stały się najmłodszymi ofiarami totalitarnych Niemiec i ZSRR. Uczestnicy zajęć zapoznawani są z okolicznościami powstania obozu, dalszymi losami byłych więźniów, a także załogi obozowej. Zajęcia, realizowane w formie wykładu, prowadzone są w oparciu o archiwalne materiały – dokumenty i zdjęcia.

Do kogo skierowane są prelekcje?
Oferty zajęć kierujemy do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Metody prowadzenia zajęć zostały dostosowane do wieku odbiorców.

Do zadań Działu Edukacyjnego należą m.in.:
1) opracowywanie koncepcji działań edukacyjnych Muzeum zarówno w budynku Muzeum, jak i w przestrzeni wokół Muzeum;
2) organizowanie   edukacyjnych na terenie Muzeum i poza nim, w szczególności lekcji muzealnych, wykładów otwartych, konferencji popularnonaukowych, konkursów;
3) opracowywanie pakietów edukacyjnych, scenariuszy lekcji muzealnych, historycznych gier oraz wydawnictw edukacyjnych;
4) organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych poza terenem Muzeum, w szczególności upamiętniania wydarzeń historycznych, projektów terenowo-historycznych i rajdów pieszych.