Oferta
Początek treści

Oferta edukacyjna
Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

Oferta edukacyjna

Celem muzeum, a jednocześnie punktem wyjścia dla zajęć edukacyjnych, jest przekazanie wiedzy i utrwalanie pamięci o byłych więźniach niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Dzięki temu uczestnicy zajęć lepiej poznają lokalną historię na tle wydarzeń globalnych.

 

Zespół ds. Edukacji prowadzi zajęcia, podczas których przybliża historię i sposób funkcjonowania obozu przy ulicy Przemysłowej oraz jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza. Edukatorzy opowiedzą uczniom o tragicznych losach polskich dzieci, które stały się najmłodszymi ofiarami dwudziestowiecznych systemów totalitarnych. Uczestnicy zajęć poznają kontekst powstania obozu, sposób jego funkcjonowania, sytuacje dzieci oraz dalsze losy byłych więźniów, a także załogi obozowej. Zajęcia, realizowane w formie wykładu, są prowadzone w oparciu o archiwalne materiały – dokumenty i zdjęcia. Od chwili uformowania Zespołu, pracownicy Muzeum przeprowadzili około 30 prelekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych w Łodzi i w regionie.

Do kogo skierowane są prelekcje?

To wyjątkowo trudne zadanie mówić o sprawach dramatycznych i traumatycznych wydarzeniach w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży. Nasze prelekcje są skierowane do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, gdyż wierzymy, że jest to odpowiedni moment w edukacji młodego człowieka na zmierzenie się z tak trudnym tematem. Język i sposób przekazywania wiedzy zostały w pełni dostosowane do tych grup wiekowych.

 

Różne formy zajęć

Zajęcia w przestrzeni szkoły są wzbogacone o jedną z dwóch mobilnych wystaw przygotowanych przez historyków muzeum. Poza zajęciami stacjonarnymi organizowane są również zajęcia online, za pośrednictwem platform Teams i Zoom. Dodatkowo istnieje możliwość organizacji zajęć na historycznym terenie obozu. Możliwe jest także przeprowadzenie zajęć w placówkach nieoświatowych. 

 

Plany na przyszłość

W przyszłości planowany jest udział w krajowych i międzynarodowych projektach upamiętniających historie dzieci w okresie II wojny światowej oraz losy sierot wojennych i dzieci żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Zespół ds. edukacji podczas prowadzenia zajęć
Zespół ds. edukacji podczas prowadzenia zajęć 2
Zespół ds. edukacji podczas prowadzenia zajęć 3
Zespół ds. edukacji podczas prowadzenia zajęć 4
Zespół ds. edukacji podczas prowadzenia zajęć 5
Zespół ds. edukacji podczas prowadzenia zajęć 6

Kontakt: Zespół ds. edukacji
Michał Hankiewicz - mhankiewicz@muzeumdziecipolskich.pl, tel: 797 595 091