Początek treści

Patronat honorowy

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia realizowane przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, których cele oraz tematyka jest ściśle związana z zadaniami i działalnością placówki. Patronat honorowy jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

Wnioski o przyznanie patronatu należy przesłać najpóźniej 14 dni przed terminem realizacji projektu na adres: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) ul. Piotrkowska 90 90-103 Łódź lub na adres e-mailowy: sekretariat@muzeumdziecipolskich.pl.