Początek treści

Pomagam

W związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę Caritas Polska ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przyłącza się do ogólnopolskiej zbiórki i apeluje o wsparcie.

Środki zostaną przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne.

Caritas w Polsce przygotowuje również miejsca, które mogłyby posłużyć do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z lokalnymi wojewodami.

Łódzka Caritas uruchomiła zbiórkę pieniężną na pomoc żywnościową dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz zbiera produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Arcybiskup Grzegorz Ryś powołał również Komitet pomocy migrantom – ofiarom wojny na Ukrainie, w którego skład wchodzą osoby duchowne i świeckie na co dzień zaangażowane w działa charytatywne Kościoła.

Jak pomóc?
- dokonując wpłaty na stronie caritas.pl
- wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA
- wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).
- przekazując #1procent swojego podatku na pomoc zagraniczną Caritas KRS: 0000274785
- dołącz do zbiórki pieniężnej na pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy
- przynieś żywność z długim terminem przydatności do spożycia do Punktu Pomocy Charytatywnej Caritas w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 108.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomiła stronę internetową, dzięki której można dowiedzieć się, jak wesprzeć uchodźców. 
Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem:
https://pomagamukrainie.gov.pl/