Dokumenty archiwalne
Początek treści

Dokumenty archiwalne

Pełna dokumentacja związana z funkcjonowaniem Polen-Jugendverwahrlager nie zachowała się. Została ona prawdopodobnie zniszczona lub wywieziona przez uciekającą w styczniu 1945 r. załogę obozu.

Najwięcej materiałów źródłowych dotyczących obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi znajduje się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który przejął m.in. dokumentację Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.

W zasobie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi najliczniej reprezentowana jest obozowa korespondencja małych więźniów oraz ich fotografie.

 

W Archiwum Państwowym w Łodzi w zespole Jugendamt („Wydział Młodzieżowy”) znajduje się teczka „Schutzlager”, w której jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania obozu. W Archiwum znajdują się również materiały zgromadzone przez Komisję Historyczną Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Łodzi.

Karta cmentarna grobu Urszuli Kaczmarek pochowanej na Cmentarzu Rzymskokatolickim św. Wojciecha w Łodzi, ul. Kurczaki 81, wystawiona 12 maja 1943 r., MTN-Ł, sygn. A-6858
Karta cmentarna grobu Urszuli Kaczmarek pochowanej na Cmentarzu Rzymskokatolickim św. Wojciecha w Łodzi, ul. Kurczaki 81, wystawiona 12 maja 1943 r., MTN-Ł, sygn. A-6858

Do najważniejszych zachowanych źródeł archiwalnych należą akta śledztwa przeciwko byłej nadzorczyni obozu Eugenii Pol vel Genowefy Pohl oraz akta jej procesu z lat 1972-1975, które również znajdują się w IPN.


Akta te zawierają m.in. zeznania świadków – byłych więźniów oraz osób zatrudnionych w obozie.