Początek treści

wróć...Obóz dla polskich dzieci w Łodzi był obozem koncentracyjnym

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytutu Pamięci Narodowej jest zdania, że obóz dla młodocianych Polaków w Łodzi należy traktować, jak obóz koncentracyjny.

Przez szereg powojennych dekad kwestia klasyfikacji niemieckiego obozu dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej w Łodzi stanowiła przedmiot sporu. Część autorów zajmujących się historią obozu utrzymywała, że miał on charakter „karnego obozu pracy”. Z drugiej strony część badaczy wskazywała, że bardziej adekwatnym byłoby określanie miejsca kaźni dzieci przy ul. Przemysłowej mianem „obozu koncentracyjnego”. Zdania, że był to obóz koncentracyjny, są również byli więźniowie, którzy zwrócili się z prośbą o formalne rozstrzygnięcie tej kwestii przez organy państwowe.

- Decyzje zapadające w tej kwestii były zróżnicowane, jednak niewątpliwie znajdują się wśród nich oficjalne powojenne potwierdzenia statusu obozu jako obozu koncentracyjnego. Jednym z takich świadectw jest dokument uzyskany przez pana Jerzego Jeżewicza, byłego więźnia obozu przy ul. Przemysłowej – wyjaśnia d Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytutu Pamięci Narodowej wydała opinię, iż niemiecki obóz dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi należy traktować jak jako obóz koncentracyjny. Podobne decyzje zapadały również po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” – w 1969 r. klasyfikacji obozu jako koncentracyjny dokonała posiadająca swoją centralę w zachodnioniemieckim Bad Arolsen, podległa Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, Międzynarodowa Agencja Poszukiwawcza.

- W styczniu 1970 r. decyzję o podobnej treści podjął również Bundestag – izba niższa parlamentu Republiki Federalnej Niemiec. W konsekwencji podobnych decyzji, wśród badaczy niemieckich istnieje konsensus, iż obóz przy ul. Przemysłowej miał status obozu koncentracyjnego – tłumaczy dr Andrzej Janicki, Kierownik Działu Zbiorów Muzeum.

W kontekście zachodniej literatury historycznej ostatnim świadectwem takiej kategoryzacji jest najnowsza monografia obozu, która pojawiła się na rynku wydawniczym przed kilkoma dniami, autorstwa Johannesa-Dietera Steinerta oraz polskiej badaczki Katarzyny Person, zatytułowana „Przemysłowa Concentration Camp: The Camp, the Children, the Trials”.