Początek treści

Wystawy

Realizacja wystawy „Mamo, czemu nie przyjeżdżasz?” – listy dzieci z obozu na Przemysłowej.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.