Początek treści

Konferencja

I Konferencja naukowo-dydaktyczna Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu.
Polen-Jugenverwahrlager Litzmannstadt w kontekście niemieckich zbrodni na dzieciach polskich w okresie II wojny światowej.
Organizatorem konferencji jest Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, instytucja finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mecenasem Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu jest PGE Polska Grupa Energetyczna.
Partnerami konferencji są: Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka; oraz Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.
Patronat medialny objęły Radio Łódź i TVP3 Łódź.

Mecenas Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu:


Partnerzy wydarzenia:


Patroni medialni:

WSTĘP ZA OKAZANIEM ZAPROSZENIA