Początek treści

O Muzeum

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) zostało utworzone w dniu 1 czerwca 2021 r., na mocy zarządzenia wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego. Po raz pierwszy idea powstania Muzeum pojawiła się podczas prac Rady Programowej ds. Upamiętnienia Dzieci Polskich z Obozu w Łodzi, powołanej 22 grudnia 2020 r. przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Inicjatywa spotkała się również z zainteresowaniem władz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. List intencyjny w sprawie współpracy na rzecz powstania Muzeum podpisany został 21 maja 2021 r. przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka oraz dyrektora Oddziału IPN w Łodzi dr. hab. Dariusza Roguta.

 

Na stanowisko dyrektora Muzeum został powołany historyk, doktor nauk humanistycznych – Ireneusz Piotr Maj. Tymczasowa siedziba Muzeum mieści się przy ul. Piotrkowskiej 90 w Łodzi.

 

Do zadań Muzeum należą:

  • gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z historią obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi i jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza;

  • działalność wystawiennicza, edukacyjna i naukowa, dotycząca upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi w latach 1942-1945 oraz jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza w latach 1943-1945;

  • działalność wystawiennicza, edukacyjna i naukowa dotycząca upamiętnienia najmłodszych ofiar II wojny światowej, gehenny polskich dzieci na terenach Polski okupowanych przez III Rzeszę i ZSRS;

  • działalność wystawiennicza, edukacyjna i naukowa dotycząca losów dzieci – sierot wojennych w Polsce oraz dzieci Żołnierzy Wyklętych, bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego;

  • współpraca z organizacjami non-profit, organizacjami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz edukatorami społecznymi w zakresie m.in. upamiętnienia historii obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi;

  • współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi - w szczególności z Rzecznikiem Praw Dziecka – w zakresie problematyki dotyczącej praw dziecka i naruszeń tych praw.