Początek treści

Deklaracja dostępności

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej muzeumdziecipolskich.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2021-10-14. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-04-05.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Planujemy systematycznie dodawać brakujące napisy.
 • Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są umieszczone w zakładce Kontakt.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.


Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Agnieszki Pleskowicz, mailowo – apleskowicz@muzeumdziecipolskich.pl lub telefonicznie – 42 645 45 31.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające i nadal będziesz miał uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) ul. Piotrkowska 90, 90-103 Łódź

 1. Muzeum zlokalizowane jest w pomieszczeniach na I, II i IV piętrze historycznej kamienicy (sala wystawowa – 1 piętro, sala edukacyjna - 2 piętro, biuro – 4 piętro). Wejście do Muzeum znajduje się od ulicy Piotrkowskiej.
 2. Na wprost wejścia głównego z ulicy do budynku znajduje się winda, do której można wejść bezpośrednio, po uprzednim kontakcie telefonicznym (42 645 45 31) z pracownikiem Muzeum.
 3. W sali wystawowej, przy drzwiach wejściowych występuje różnica poziomów o wysokości 14 cm. Poziomy te połączone są platformą jezdną o niewielkim spadku. W pomieszczeniach biurowych brak barier poziomych.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na 2 piętrze.
 5. Muzeum dysponuje miejscami parkingowymi oddalonym od wejścia o około 150 m bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami.
 6. Muzeum zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.