Początek treści

wróć...Najmłodsze polskie ofiary totalitarnych Niemiec

„W dniu 10.09.1943 r. moja cała rodzina została aresztowana przez gestapo i wywieziona do obozów koncentracyjnych. Ja wraz z siostrą i bratem zostałam umieszczona w obozie dla dzieci i młodzieży polskiej w Łodzi przy ul. Przemysłowej” – poinformowała Janina Bajroszewska – dzięki kwerendzie historyków Muzeum – znana z imienia i nazwiska najmłodsza była więźniarka obozu na Przemysłowej w Łodzi.

Niemiecki obóz dla polskich dzieci miał być miejscem odosobnienia dla małoletnich Polaków. Pierwotnie miały do niego trafiać dzieci od 8 do 16 roku życia. Szybko jednak Niemcy zaczęli w nim więzić młodsze dzieci, czego dowodem jest Pani Janina Bajroszewska, która trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego przy ul. Przemysłowej w Łodzi, mając 1,5 roku.

„W dniu 10.09.1943 r. moja cała rodzina została aresztowana przez gestapo i wywieziona do obozów koncentracyjnych. Ja wraz z siostrą i bratem zostałam umieszczona w obozie dla dzieci i młodzieży polskiej w Łodzi przy ul. Przemysłowej”– poinformowała Janina Bajroszewska, Ocalała, która w dniu aresztowania miała 1,5 roku.

Z relacji małych więźniów wynika, że w obozie przebywały również młodsze dzieci, a nawet niemowlęta.

„Niemowląt było około 30. Pamiętam, że 6 z nich zmarło w krótkim czasie, bo w ciągu tygodnia od przywiezienia. Reszta dzieci zginęła w ten sposób, że wrzucono je do ścieku z gorącą wodą”– zeznała Maria Andryszczak, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi.