Początek treści

wróć...„Opieszałych poganiać knutem”. Wstrząsający dokument ujawnia kulisy powstania obozu przy Przemysłowej

W toku badań nad historią niemieckiego obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej historycy Muzeum Dzieci Polskich natrafili na kolejny dokument ujawniający kulisy powstania niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi.

Zgodnie z dokumentem Policji Kryminalnej (Kripo) z Łodzi datowanym na 30 sierpnia 1941 r., a omawiającym cele i zasady funkcjonowania niemieckiego obozu dla dzieci polskich, młodzi Polacy, którzy zostali przez okupanta pozbawieni rodziców, a także dostępu do szkół, stanowić mieli „niebezpieczeństwo” dla ludności niemieckiej. Jednym z zakładanych celów obozu miało być wykorzystanie dzieci w charakterze niewolników, a „opieszali” mieli być „poganiani knutem”.

Dokument zatytułowany „Projekt zatrudnienia i podziału pracy dla polskich młodocianych, którzy będą skierowani do młodzieżowego obozu przejściowego” zakładał, że: „Celem i zadaniem planowanego obozu ma być usunięcie zła, a następnie zatrudnienie zdolnych do pracy młodocianych płci męskiej i żeńskiej, a przez to wykorzystanie ich w sposób przynoszący pożytek ogółowi. (...) Polak widziany z punktu widzenia rasy (...) jest człowiekiem o niskowartościowym charakterze, naturą niewolnika i będzie też jako taki traktowany. Polak jako niewolnik jest posłuszny, ma za swoją pracę utrzymanie, a jeżeli jest leniwy i opieszały musi być poganiany knutem.”

Wzmiankowanym w dokumencie „złem” były, wedle pierwotnych planów Policji Kryminalnej, polskie dzieci od 7 roku życia.

Kopia dokumentu przechowywana jest w archiwum łódzkiego oddziału IPN.

„Opieszałych poganiać knutem”. Wstrząsający dokument ujawnia kulisy powstania obozu przy Przemysłowej
„Opieszałych poganiać knutem”. Wstrząsający dokument ujawnia kulisy powstania obozu przy Przemysłowej