Początek treści

wróć...Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi

Historycy Muzeum Dzieci Polskich badają historię niemieckiego obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej. Podczas kolejnej kwerendy trafili na szokujące dokumenty dotyczące powstania dziecięcego obozu dające obraz okrucieństwa, którego ofiarami stali się najmłodsi.

Odnaleziony dokument datowany na 26 listopada 1941 r., jest relacją z konferencji zorganizowanej dwa dni wcześniej przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. To podczas tego spotkania, którego efektem było m.in. utworzenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi, urzędnicy III Rzeszy omawiali utworzenie dwóch dodatkowych obozów dla młodzieży, traktując je łącznie na równi z zakładem tresury psów policyjnych Müggelsee.

Ponadto w dokumentach można znaleźć informację o utworzeniu: obozu w Uckermark (ostatecznie ulokowano tam obóz dla dziewcząt stanowiący podobóz KL Ravensbrück); młodzieżowego obozu „ochronnego” w okolicach Łodzi (jako pierwotne lokalizacje obozu przy ul. Przemysłowej rozważane były podłódzkie Łagiewniki i Dzierżązna) oraz nowego „męskiego obozu młodzieżowego” na obszarze Rzeszy. Jako czwartą placówkę wskazano w dokumencie zakład tresury psów, który ulokowano w pobliżu podberlińskiego jeziora Müggelsee. Szczególne obawy niemieckich urzędników wzbudzała możliwość „straty psów w miesiącach zimowych” z powodu prymitywnych warunków panujących w istniejącym już zakładzie. Ani jedno zdanie dokumentu nie odnosi się natomiast do warunków bytowych w planowanych obozach dla młodzieży.

Dokumenty, w wersji niemieckiej i polskim tłumaczeniu, pochodzą z akt prokuratorskich w sprawie przeciwko Eugenii Pol, które są przechowywane w archiwum łódzkiego oddziału IPN.

Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi
Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi 2
Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi 3
Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi 4
Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi 5
Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi 6
Szokujący dokument o powstaniu niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi 7