Początek treści

wróć...Współpraca z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej (AKSiM) w Toruniu to kolejna instytucja, z którą w ostatnim czasie Muzeum nawiązało współpracę. Jednym z założeń porozumienia będzie organizacja konkursów dla studentów toruńskiej Uczelni. Najbliższy z nich  będzie dotyczył przygotowania małych form filmowych o niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci w Łodzi.

31 marca 2023 r. Dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu oraz Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podpisali porozumienie o współpracy. W jego ramach instytucje będą podejmowały wspólne działania kulturalne, naukowe i edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy o tragicznym losie dzieci osadzonych w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

- Obok propagowania wiedzy o gehennie polskich dzieci – ofiar totalitarnych reżimów chcemy także wykorzystać bazę edukacyjną studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W tym celu planujemy zorganizować konkurs małych form filmowych, które będą odnosiły się do tematyki obozu. Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody– poinformował dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum.

W treści porozumienia możemy przeczytać m.in., że strony podejmą również trwałą współpracę na rzecz „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, popularyzowania wiedzy historycznej oraz krzewienia wśród młodego pokolenia wartości chrześcijańskich”.

W związku z podpisanym porozumieniem przez kilka tygodni w Uczelni będzie można oglądać wystawę Muzeum pt. „Nauczono nas płakać bez łez…”.