Początek treści

wróć...Wernisaż wystawy pt. „Dwie wojny – jedno cierpienie”

„Ja sprzątam pokoje i robię inne jeszcze roboty. Jerzy ze szpitala przyjechał zdrowy, teraz znów zachorował na zapalenie płuc i wodę w boku. Martwię się bardzo, żeby mu się nie pogorszyło” – czytamy we fragmencie listu dziecka z obozu na Przemysłowej. Ten oraz wiele innych wspomnień polskich i ukraińskich dzieci dotkniętych dramatem wojny możemy przeczytać na najnowszej wystawie Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu pt. „Dwie wojny – jedno cierpienie”.Otwarcie ekspozycji odbyło się 2 października 2023 r. na berlińskim placu Waszyngtona. Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa „Dwie wojny – jedno cierpienie” stanowi uniwersalną opowieść o doświadczeniu dzieci wciągniętych w tryby dramatycznych wydarzeń dziejowych, poddanych uwięzieniu lub wygnaniu w wyniku konfliktów zbrojnych.

- Przygotowana przez nas ekspozycja ma przypomnieć wszystkim, że konsekwencją każdego konfliktu zbrojnego jest cierpienie dzieci. Bez względu na epokę historyczną stanowi ono najbardziej jaskrawy przejaw dziejowej niesprawiedliwości– wyjaśnia dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Tragiczne losy najmłodszych ofiar wojny zostały przedstawione za pośrednictwem fragmentów listów małych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi oraz listów i komunikatów dzieci ukraińskich z okresu inwazji Federacji Rosyjskiej.

- W listach tych możemy dostrzec wspólne elementy, jakimi są pragnienie bezpieczeństwa i domowego ciepła, a także niegasnąca nadzieja na lepsze jutro. Minęło 78 lat od zakończenia II wojny światowej, lecz dziś historia zatoczyła koło i jesteśmy świadkami cierpień i krzywd dzieci na Ukrainie. Pomimo upływu prawie ośmiu dekad, widzimy, że skala oraz wymiar tych tragedii są takie same– dodał dr Ireneusz Piotr Maj.

Wystawa składa się z dwudziestu czterech plansz. Cztery pierwsze wprowadzają w tematykę ekspozycji, natomiast pozostałe  dwadzieścia plansz opowiada losy dzieci dotkniętych wojną. Dziesięć plansz prezentuje listy małych więźniówobozu na Przemysłowej, natomiast dziesięć kolejnych dotyczy dzieci ukraińskich zmuszonych do ucieczki ze swoich rodzinnych domów w wyniku inwazji rosyjskiej.

„Nie rozumiałam, jak to się mogło stać, kiedy nad głowami latały samoloty wojskowe, po ulicach jeździły czołgi, wszędzie toczyły się walki, a dom trząsł się od wybuchów... jak mogło zabraknąć prądu, internetu, wody, ogrzewania i jedzenia...”– wspomina Alina, świadek napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ekspozycja dostępna jest w dwóch językach obcych: niemieckim i angielskim, podobnie jak katalog dotyczący wystawy.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP Info, TVP Historia oraz Polskie Radio dla Zagranicy.