Początek treści

wróć...Wernisaż wystawy „Oby moje «Kocham Cię» nie dotarło za późno”. Listy dzieci z czasu wojny

Dramatyczne historie najmłodszych ofiar wojen zostały opowiedziane przez pryzmat fotografii oraz pisanych przez dzieci listów, ukazujących brutalną rzeczywistość wojny w konfrontacji z dziecięcą bezradnością i nadziejami – mówi dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, w związku z wernisażem wystawy Muzeum zatytułowanej „Oby moje «Kocham Cię» nie dotarło za późno”. Listy dzieci z czasu wojny. Wernisaż wystawy odbył się 2 października 2023 r. w Instytucie Polskim w Berlinie.

Wystawa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu zatytułowana „Oby moje «Kocham Cię» nie dotarło za późno”. Listy dzieci z czasu wojny stanowi dramatyczną opowieść o doświadczeniu dzieci polskich, które przeżyły traumę uwięzienia w okresie II wojny światowej oraz dzieci ukraińskich, które zmuszone zostały do opuszczenia swoich rodzinnych domów w wyniku najazdu wojsk rosyjskich.

- Dramatyczne historie najmłodszych ofiar wojen opowiedziane zostają przez pryzmat fotografii oraz pisanych przez dzieci listów, ukazujących brutalną rzeczywistość wojny w konfrontacji z dziecięcą bezradnością i nadziejami – mówi dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Ekspozycja obejmuje 13 plansz opowiadających historie pięciorga dzieci polskich i pięciorga ukraińskich. Ponadto zwiedzający mogą zapoznać się z reprodukcjami fotografii oraz listów.

Wystawa została zaprezentowana 2 października 2023 r. w siedzibie Instytutu Polskiego w Berlinie. Jest ona dostępna w dwóch językach: niemieckim i angielskim. Przygotowano również katalog dotyczący wystawy w językach: niemieckim, angielskim i polskim.

Zwieńczeniem wernisażu było wydarzenie pt. „Dwie wojny – jedno cierpienie”. Spotkanie z historykami i Ocalałym z obozu na PrzemysłowejOdbyło się onow Instytucie Pileckiego w Berlinie. Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać historii Jerzego Jeżewicza, byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Ponadto Michał Hankiewicz, kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, wygłosił wykład na temat historii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi. Prelekcję wygłosiła również dr hab. Olga Morozowa, która opowiedziała o rosyjskich zbrodniach dokonanych na dzieciach ukraińskich.

W spotkaniu będzie uczestniczył także dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, który opowiedział o działalności Muzeum, jego celach statutowych oraz najbliższych planach.

Patronat medialny nad wernisażem objęły: TVP Info, TVP Historia oraz Polskie Radio dla Zagranicy.