Początek treści

wróć...Uroczyste odsłonięcie pomnika Pamięci Dzieci Polskich – Ofiar Niemieckich Obozów na Terenie Łodzi i Okolic

1 grudnia 2023 r. na cmentarzu pw. św. Wojciecha w Łodzi w obecności zgromadzonych gości – Ocalałych z niemieckiego obozu na Przemysłowej wraz z rodzinami, członków rodzin zamordowanych w czasie wojny oraz zmarłych po wojnie więźniów łódzkich obozów, reprezentantów instytucji państwowych, samorządowych i kościelnych, a także mieszkańców Łodzi odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Pamięci Dzieci Polskich – Ofiar Niemieckich Obozów na Terenie Łodzi i Okolic. Inicjatorem powstania pomnika jest Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

- Pomnik poświęcony jest upamiętnieniu 500 dzieci, które poniosły śmierć w wyniku uwięzienia w łódzkich obozach utworzonych przez okupanta niemieckiego i pochowane zostały w nieoznaczonych miejscach na terenie łódzkich nekropoli. Pośród upamiętnionych ofiar znajduje się również ponad 70 małych więźniów z obozu w Konstantynowie Łódzkim, którzy przed śmiercią przeniesieni zostali do obozu-szpitala (Krankenlager) przy dzisiejszej ul. Strzelców Kaniowskich lub do łódzkich szpitali i w konsekwencji pochowani zostali na lokalnych cmentarzach– wyjaśnił dr Ireneusz Piotr Maj.

W tym kontekście szczególna była rola cmentarza św. Wojciecha, który zarządzeniem nadburmistrza Litzmannstadt Wernera Ventzkiego od czerwca 1942 r. funkcjonował (wraz z pobliskim cmentarzem pw. św. Franciszka) jako jedyne miejsce pochówku zmarłych narodowości polskiej na terenie okupowanego miasta. To na nim znajduje się m.in. 77 znanych pochówków więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich z ulicy Przemysłowej. Tylko dwoje spośród tych dzieci spoczywa w oznaczonych grobach.

– W okresie ponad dwuletniego funkcjonowania Muzeum kontaktowało się z nami szereg rodzin dzieci zamordowanych w niemieckich obozach na terenie okupowanej Łodzi. W wyniku prowadzonych przez nas badań dysponujemy precyzyjnymi informacjami dotyczącymi okoliczności śmierci tych dzieci, z racji jednak na brak zachowanych nagrobków rodziny nie mogą dokonać  symbolicznego gestu pożegnania. Właśnie temu celowi służyć ma odsłaniany pomnik, który będzie symbolicznym grobem konkretnych pięciuset dzieci, ze wskazaniem ich imienia, nazwiska oraz wieku w momencie śmierci. Pomnik ulokowany jest również w bezpośrednim sąsiedztwie faktycznego miejsca pochówków dzieci, którym został poświęcony – czasem w odległości zaledwie kilkunastu metrów –powiedział dyrektor Muzeum.

W niedzielę, 3 grudnia br., w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi o godz.12.30 będzie sprawowana msza św. w intencjidzieci polskich – ofiar niemieckich obozów na terenie Łodzi i okolic.

Pomnik dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. – mecenasa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Wsparcia przy realizacji projektu budowy pomnika udzieliła Archidiecezja Łódzka.