Początek treści

wróć...Teren niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt został uruchomiony przez okupacyjne władze niemieckie 1 grudnia 1942 roku. 11 grudnia tego samego roku zarejestrowano pierwszy transport z małymi więźniami. Wraz z upływem czasu obóz, utworzony na terenie wydzielonym z Ghetto Litzmannstadt, był rozbudowywany, by móc pomieścić jak największą liczbę polskich dzieci.

Od momentu przybycia pierwszego transportu do obozu na Przemysłowej mali więźniowie zostali zmuszeni do prac przy jego rozbudowie. W pierwszych tygodniach dzieci mieszkały w domach murowanych, z których już w 1940 r. wykwaterowano Polaków w nich mieszkających. Jednak wraz z napływem kolejnych transportów w budynkach zaczęło brakować miejsca. Ponadto Niemcy potrzebowali nowych budynków na  warsztaty, w których miały pracować polskie dzieci. Z tego względu w 1943 r. podjęto decyzje o rozbudowie obozu o drewniane baraki, w których miały być pomieszczenia mieszkalne. Budową baraków zajęły  się dzieci pod nadzorem żydowskich majstrów.

Plan rozbudowy z 1943 roku

źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ze zbioru Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty – Poznań, sygn. 2953

Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich na zdjęciu lotniczym z 1949 roku

źródło: Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. M34003-1949-10000-018-3286-B_W

Zdjęcie lotnicze wykonane 23 kwietnia 1966 roku

źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Na fotografii, obok bloków mieszkalnych powstałych na początku lat sześćdziesiątych, widocznych jest pięć zachowanych do dzisiaj dawnych budynków obozowych oraz dwa budynki położone przy ul. Brackiej, które nie zachowały się do dzisiaj – dawny barak dla dzieci „Haus I” oraz obozowa wartownia.