Początek treści

wróć...Sejm ustanowił 10 września Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny

13 lipca 2023 r., podczas 79. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ustanowiono Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Na obchody nowego święta wybrano 10 września, odnosząc się do tragicznych wydarzeń z Mosiny w 1943 roku. Pomysłodawcą tej daty było Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

W czwartek, 13 lipca 2023 r., Sejm RP ustanowił 10 września Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny.

„Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny został ustanowiony w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek”– czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W prace nad projektem ustawy włączyli się historycy Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu.

„W   opinii   historyków   Muzeum   Dzieci   Polskich   –   ofiar   totalitaryzmu   potrzeba ustanowienia Narodowego Dnia Dzieci Wojny nie ulega najmniejszej wątpliwości. Stanowisko takie wynika z faktu relatywnie niskiej świadomości skali martyrologii dzieci polskich w okresie II wojny   światowej   tak   pośród   krajowej   opinii   publicznej,   jak   i   w   kontekście międzynarodowym. Przeświadczenie to legło u podstaw powołania do życia w 2021 r.  Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, a jednym z zasadniczych celów nowo powstałej instytucji jest poprawa zastanego stanu świadomości historycznej” – pisaliśmy w uzasadnieniu ustanowienia dnia upamiętniającego wojenną gehennę polskich dzieci.

Muzeum przyczyniło się również do wyboru daty, wskazując 10 września jako najodpowiedniejszy termin na obchody Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny. Wybór tego dnia ma związek z tragicznymi wydarzeniami z 10 września 1943 roku, kiedy to  nastąpił szczyt kulminacyjny aresztowań dzieci z ramach „sprawy mosińskiej” (niem. Sache Moschin).

10 września 1943 r. nastąpiło apogeum aresztowań dzieci z Mosiny. Niemcy nie poprzestali na aresztowaniach dorosłych. Okupanci postanowili ukarać polskich patriotów poprzez porwanie dzieci i uwięzienie ich w niemieckich obozach. Wiele z nich trafiło do „piekła na ziemi”, jakim był niemiecki obóz koncentracyjny przy ul. Przemysłowej w Łodzi (…). Jest to również data, która wpisuje się w cykl obchodów wrześniowych przypominających tragiczne wydarzenia związane z II wojną światową. Jako Muzeum zaproponowaliśmy tę datę i spotkała się ona z akceptacją środowisk polskich dzieci wojny – mówił 15 czerwca br. dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Środków Przekazu.

W czwartkowym głosowaniu nad przyjęciem projektu ustawy uczestniczyło 451 posłów, z czego 448 było za, 3 się wstrzymało, przeciw nie był nikt.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z ustanowieniem nowego święta 10 września br. w Sejmie RP odbędzie się otwarcie wystawy Muzeum pt. „Byliśmy tylko dziećmi. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu”.