Początek treści

wróć...Projekcja filmu ,,Geheime Reichssale Kinderlager - Schicksale in Polen"

 

„Geheime Reichssache Kinderlager – Schicksale in Polen” (Tajna sprawa Rzeszy – losy w Polsce) to prawdopodobnie jedyny znany zagraniczny reportaż, dotyczący obozu dla   polskich dzieci przy ul. Przemysłowej oraz martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej – wyjaśnił dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, w związku z projekcją reportażu w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

W piątek, 17 maja br. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się projekcja niemieckiego reportażu pt. „Geheime Reichssache Kinderlager – Schicksale in Polen” autorstwa Klausa Bednarza, korespondenta zachodnioniemieckiej telewizji ARD w Warszawie.Reportaż miał swoją premierę w telewizji ARD 21 listopada 1971 roku. Projekcję filmu poprzedził wstęp historyczny dra Andrzeja Janickiego, kierownika Działu Zbiorów Muzeum.

 

- Reportaż „Geheime Reichssache Kinderlager” to kolejny istotny materiał dokumentujący niemieckie zbrodnie na polskich dzieciach w okresie II wojny światowej. Porusza tematykę obozu przy ul. Przemysłowej, a także germanizacji dzieci polskich. Reportaż zawiera unikatowe relacje Ocalałych z obozu przy ul. Przemysłowej oraz jego filii w Dzierżąznej. W materiale wypowiadają się także: dr Czesław Kempisty, lekarz zajmujący się ofiarami niemieckich obozów koncentracyjnych oraz dr Roman Hrabar, pełnomocnik Rządu Polskiego ds. rewindykacji dzieci polskich– powiedział dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

 

Po projekcji filmu odbyła się rozmowa z Panią Barbarą Paciorkiewicz, która będąc polskim dzieckiem w okresie II wojny światowej, została poddana germanizacji. Dyskusję ze świadkiem historii poprowadził Dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.