Początek treści

wróć...Pozyskanie nieruchomości pod stałą siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

Obyśmy tylko dożyli. Obyśmy my, ocaleni, dożyli budowy gmachu Muzeum – apelował na początku września br. Jerzy Jeżewicz, przedstawiciel byłych więźniów z obozu na Przemysłowej w Łodzi. Wygląda na to, że plan powstania stałej siedziby Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu jest coraz bliższy realizacji. Dziś podpisano akty notarialne dotyczące pozyskania trzech nieruchomości. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

28 grudnia br. Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu zakupiło dwa budynki mieszczące się na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. To pierwsze kroki w sprawie powstania siedziby głównej placówki upamiętniającej małych więźniów z łódzkiego lagru. Jedną z nieruchomości jest tzw. Verwaltung przy ulicy Przemysłowej 34. Budynek dawnej komendantury obozu będzie miejscem przeznaczonym do ekspozycji stałej. Wartość historyczną tej lokalizacji, potwierdzają archiwalne fotografie przedstawiające m.in. apel więźniów na tle budynku. Druga nieruchomość mieści się przy ul. Przemysłowej 29. W jej pobliżu znajdował się obozowy karcer.

- Dla Ocalałych niezwykle istotne jest to, aby stała siedziba Muzeum była zlokalizowana w miejscu funkcjonowania niemieckiego obozu dla polskich dzieci. Ku przestrodze dla przyszłych pokoleń– poinformował dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor placówki.

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu istnieje od 1 czerwca 2021 roku w siedzibie tymczasowej. Pracownicy instytucji zajmują się m.in. gromadzeniem, opracowywaniem i przechowywaniem zbiorów związanych z historią obozu na Przemysłowej w Łodzi. Prowadzą również działalność wystawienniczą, edukacyjną oraz naukową. Dr Ireneusz Piotr Maj zwrócił uwagę, że teraz, kiedy powstanie stała siedziba, Muzeum będzie mogło rozszerzyć swoją działalność.

- Stała lokalizacja Muzeum powiązana z walorem historycznym, będzie impulsem do powstania nowoczesnej ekspozycji wystawienniczej opartej o technologie cyfrowe. Inwestycja umożliwi nam rozwijanie działalności statutowej, w tym szczególnie edukowanie młodego pokolenia– wskazał.

Muzeum pozyskało także nieruchomość w parku dworskim w Dzierżąznej w Gminie Zgierz, gdzie mieściła się dawna wozownia. Budynek w czasie niemieckiej okupacji znajdował się nieopodal siedziby Heinricha Hansa Fugego, zastępcy komendanta Camillo Ehrlicha w obozie przy ul. Przemysłowej, a następnie kierownika filii w Dzierżąznej. Dzięki darowiźnie przekazanej na rzecz Muzeum przez władze Gminy Zgierz w osobie Wójta Pani Wiolety Głowackiej, po przeprowadzeniu renowacji budynku, powstanie w nim oddział placówki z wystawami stałą i plenerową.