Początek treści

wróć...Porozumienie o współpracy z łódzkim Kuratorium Oświaty

19 stycznia 2023 roku Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu zawarło porozumienie o współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty. Instytucje podejmą wspólne działania m.in. w celu propagowania wiedzy na temat tragicznego losu dzieci osadzonych w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Głównym założeniem porozumienia jest organizacja konkursów historycznych oraz promocja pierwszej wystawy multimedialnej Muzeum „Mamo czemu nie przyjeżdżać? Listy dzieci z obozu na Przemysłowej”.

Dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, oraz Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

W tym celu Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu wraz z Kuratorium Oświaty w Łodzi zorganizują konkursy dot. historii Polski oraz obozu, gdzie na terenie Łodzi więziono najmłodsze ofiary II wojny światowej.

Instytucje podejmą również współpracę w organizowaniu uroczystości o charakterze historycznym, społecznym i naukowym. Porozumienie ma także służyć pogłębianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

Podczas wydarzenia towarzyszyła nam młodzież, która zwiedziła dwie wystawy Muzeum: „Niezwykła polska rodzina. Losy Gertrudy Nowak – dziecka z obozu na Przemysłowej” oraz „Mamo, czemu nie przyjeżdżasz? Listy dzieci z obozu na Przemysłowej”.