Początek treści

wróć...Porozumienie o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej

Warsztaty archiwalne dla młodych historyków oraz udział uczniów w wybranych kwerendach historycznych to najważniejsze założenia podpisanego porozumienia o współpracy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej.

23 marca 2023 roku dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu oraz Izabela Kapłon, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, podpisali list intencyjny w sprawie porozumienia o współpracy.

- Głównym założeniem podjęcia współpracy pomiędzy Muzeum i Liceum będą warsztaty archiwalne dla młodych historyków. Chcemy również zaprosić zainteresowanych historią uczniów do uczestnictwa w wybranych kwerendach archiwalnych. Myślę, że dla młodych ludzi będzie to ciekawa forma przygotowania warsztatu historyka– wyjaśnił dr Ireneusz Piotr Maj.

Celem współpracy jest także upowszechnianie wiedzy na temat niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Porozumienie ma służyć również pogłębianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.