Początek treści

wróć...Porozumienie o współpracy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu z Zespołem Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko w Łodzi

13 października 2022 roku w Zespole Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko w Łodzi przy ul. Wodnej 34 odbyło się uroczyste zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu a Zespołem Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko w Łodzi.

W auli Zespołu Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko w Łodzi dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum, oraz ks. Julian Dzierżak SDB, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich, podpisali porozumienie o współpracy.

Instytucje będą współpracować ze sobą m.in. w celu kształtowania wrażliwości historycznej, pogłębiania więzi międzypokoleniowych, promowania postaw patriotycznych i krzewienia wśród młodego pokolenia wartości chrześcijańskich.

Zawarte porozumienie ma zapewnić warunki trwałej współpracy w zakresie tworzenia, rozwijania i wykorzystywania bazy edukacyjnej do upowszechniania wiedzy na temat najnowszej historii Polski, a w szczególności upamiętnienia najmłodszych ofiar II wojny światowej, gehenny polskich dzieci na terenach Polski okupowanych przez III Rzeszę i ZSRS.

W odniesieniu do dziejów okupowanej Łodzi instytucje będą współpracować na rzecz odkrywania historii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi, a także innych niemieckich obozów w tym „obozu” - ośrodka przyuczenia zawodowego do pracy w przemyśle przy ul. Wodnej 34/36, do którego dziewczęta i chłopcy w wieku od 15 roku życia kierowani byli przez niemiecki urząd pracy (Arbeitsamt).

Praktyczny wymiar współpracy polegać będzie na organizowaniu dla uczniów prelekcji historycznych, wycieczek edukacyjnych, a także warsztatów artystycznych, które edukatorzy Muzeum zainaugurują w Zespole Szkół Salezjańskich. Do uczniów szkoły podstawowej skierowany będzie projekt artystyczny pt. „Oczy. Zwierciadło duszy”, z koleidla uczniów szkoły ponadpodstawowej – będący połączeniem słuchowiska i warsztatów literackich – projekt „Listy do Wolności”.

Zwieńczeniem współpracy będzie ufundowanie przez Muzeum stypendiumdla uzdolnionych humanistycznie uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich.

Po zawarciu porozumienia wykład pt. „Niemiecki »obóz« dla młodzieży polskiej przy ul. Wodnej 34/36 (Askanierstraße)” wygłosił dr Andrzej Janicki, historyk Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.