Początek treści

wróć...Podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu z Łódzkim Domem Kultury

Współpraca na rzecz dystrybucji filmów produkcji Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu przez Łódzki Dom Kultury to główny cel zawartego porozumienia o współpracy między instytucjami. Podpisanie listu intencyjnego dot. realizacji wspólnych działań odbyło się 28 lutego 2023 r. w siedzibie Muzeum przy ul. Piotrkowskiej 90 w Łodzi.

28 lutego 2023 roku w sali wystawowej Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor placówki oraz Jacek Wiśniewski, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, podpisali list intencyjny. Na podstawie dokumentu instytucje rozpoczną współpracę poprzez wspieranie wielopłaszczyznowych inicjatyw.

- Praktyczny wymiar współpracy polegać będzie na promocji oraz dystrybucji przez Łódzki Dom Kultury filmów produkowanych przez Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w samorządowych instytucjach kultury na terenie Województwa Łódzkiego– wyjaśnił dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum.

Celem podjętej współpracy jest m.in. rozpowszechnianie wiedzy o niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi.