Początek treści

wróć...Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum

6 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie konstytuujące Radę Muzeum przy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Muzeum. Ponadto uchwalono Regulamin Rady, przedstawiono sprawozdania z działalności placówki za 2021 rok oraz plany pracy Muzeum na bieżący rok.

Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Przemysław Waingertner.
Na wiceprzewodniczącego wybrano dra Łukasza M. Sadowskiego.

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi:

 1. Bożena Będzińska-Wosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi
 2. Wojciech Dąbrowski – prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
 3. Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz
 4. Mariusz Goss – pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dziedzictwa Łodzi
 5. Andrzej Kasiński – prezes Stowarzyszenia Rodzin Byłych Więźniów Obozu na Przemysłowej
 6. Jacek Kopczyński – założyciel Muzeum Historycznych Pojazdów Militarnych i Techniki Motoryzacyjnej w Boczkach
 7. dr Tomasz Kranz – dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku
 8. dr Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 9. Janusz Niemiec – przedstawiciel Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych
 10. Piotr Patora – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty
 11. dr Łukasz Sadowski – kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przedstawiciel Rektora ASP w Łodzi
 12. dr Piotr Szpanowski – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 13. dr Zbigniew Tracz – kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, przedstawiciel Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego
 14. prof. dr hab. Przemysław Andrzej Waingertner – kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej, wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, przedstawiciel Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

Przy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu działa Rada Muzeum, o czym stanowi §11 ust.1. statutu Muzeum. Rada funkcjonuje na zasadach określonych w art. 11. Ustawy o muzeach.