Początek treści

wróć...Otwarcie wystawy plenerowej pt. ,,Tylko praca i głód" w Dzierżąznej

„Mieszkałam i pracowałam w dołku przy młynie. Zbierałam z innymi dziewczętami kamienie, zbierałam ziemniaki, pracowałam w inspektach u właściciela majątku Fuge. Za przewinienia drobne karano nas w ten sposób, że wysyłano do wykopywania pieńków drzewnych, nie dawano kolacji, zamykano w piwnicy...” – wspominała Danuta Kęsik, była więźniarka podobozu w Dzierżąznej. To jeden z cytatów, jaki będzie można przeczytać na planszy nowej wystawy plenerowej Muzeum pt. „Tylko praca i głód.Historia filii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich”. Otwarcie ekspozycji odbyło się 17 marca br. w parku dworskim w Dzierżąznej.

Najnowsza wystawa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu opowiada historię filii rolniczej niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich.

- Podobóz ten, noszący niemiecką nazwę Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt Arbeitsbetrieb „Dzierzazna” über Biala, rozpoczął funkcjonowanie w drugiej połowie marca 1943 roku. Odsłonięcie ekspozycji wpisuje się w obchody upamiętniające więzione w filii dziewczynki w związku 80. rocznicą powstania tego miejsca kaźni – wyjaśnia dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Wystawa obejmuje działy tematyczne kolejno o:  historii powstania obozu głównego przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz jego filii w pozdzgierskiej wsi Dzierżązna, kierownictwie filii i jej personelu, reżimie obozowym, panujących w filii warunkach bytowych, a także o pracy przymusowej małych więźniarek skierowanych do Dzierżąznej.

- Szczególne miejsce wystawy zajmują indywidualne losy kilku z osadzonych w filii dziewcząt. Wystawę zamykają plansze poświęcone lokalnym formom upamiętnienia byłych więźniarek podobozu. Ekspozycja, w przeważającej mierze, wykorzystuje materiały zgromadzone przez miejscowych strażników pamięci. Zostały one poddane specjalnej obróbce cyfrowej, pozwalającej wydobyć z często wyblakłych zdjęć historycznych nawet najdrobniejsze detale obrazu – tłumaczy dr Andrzej Janicki, historyk Muzeum i współtwórca wystawy.

Oficjalne otwarcie wystawy miało miejsce w parku dworskim, gdzie znajduje się Oddział Muzeum w Dzierżąznej.

Po uroczystym otwarciu wystawy plenerowej oraz złożeniu kwiatów pod tablicą pamięci uczestnicy wydarzenia wysłuchali koncertu w wykonaniu młodych artystów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Następnie odbyła się projekcja najnowszego filmu dokumentalnego Muzeum pt. „To się nie kończy… Historia dzieci z obozu na Przemysłowej”.