Początek treści

wróć...Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Łódzkiego Kuratorium Oświaty

Tablica pamiątkowa, która została odsłonięta na Łódzkim Kuratorium Oświaty, jest wyrazem naszej pamięci o najmłodszych ofiarach niemieckich zbrodni na terenie Łodzi. Wiemy, że temat niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej jest bardzo ważny, szczególnie w aspekcie edukacyjnym. Poruszając ten temat, wychodzimy naprzeciw potrzebie uzupełnienia podstawy programowej z historii – powiedział dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

„Pamięci polskich dzieci – ofiar zbrodni niemieckich, germanizowanych, wysiedlanych, zmuszanych do niewolniczej pracy, więzionych, zmarłych i mordowanych w obozach i miejscach kaźni na terenie Łodzi” – to tekst umieszczony na tablicy pamiątkowej, która 13 marca br. została odsłonięta na budynku Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

- Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w tę jakże cenną inicjatywę, dzięki której powstała ta pamiątkowa tablica na budynku łódzkiego Kuratorium Oświaty, dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesorowi Piotrowi Glińskiemu, a przede wszystkim dziękuję Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Jestem głęboko przekonany, że dzięki Państwa poświęceniu i pracy zdołamy ocalić pamięć o tych bezbronnych, niewinnych i umęczonych istotach, i poruszyć miliony serc ludzkich na całym świecie, który przez tyle lat nawet nie wiedział o istnieniu tych przerażających miejsc– powiedział Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

W styczniu 2023 roku Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu zawarło porozumienie o współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty. W związku z nawiązaną współpracą instytucje podejmują wspólne działania m.in. w celu propagowania wiedzy na temat tragicznego losu dzieci osadzonych w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Jednym z pierwszych efektów porozumienia jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przygotowanej przez Muzeum, na budynku Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

- Tablica pamiątkowa, która została odsłonięta na Łódzkim Kuratorium Oświaty, jest wyrazem naszej pamięci o najmłodszych ofiarach niemieckich zbrodni na terenie Łodzi. Wiemy, że temat niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej jest bardzo ważny, szczególnie w aspekcie edukacyjnym. Poruszając ten temat, wychodzimy naprzeciw potrzebie uzupełnienia podstawy programowej z historii– powiedział dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Tablica została sfinansowana ze środków Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.