Początek treści

wróć...Nowe materiały źródłowe dot. obozu na Przemysłowej

W trakcie kwerend w archiwach zagranicznych historycy Muzeum odnaleźli w zbiorach Narodowego Zbioru Fotografii Lotniczych w Szkocji serię zdjęć Łodzi wykonanych z samolotu Luftwaffe 12 sierpnia 1944 r. Dzięki nim udało się opracować dokładny plan obozu, który odbiega od dotychczas znanych rekonstrukcji – poinformował dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, w związku z dotarciem do nowych materiałów źródłowych.

 

W ramach prowadzonych kwerend naukowych, który celem jest dotarcie do nowych informacji dotyczących funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi, pracownicy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu pozyskali cenne źródło historyczne. Są nim niemieckie fotografie lotnicze o istotnym znaczeniu dla utrwalenia obrazu topograficznego Łodzi z 1944 r. i badania niemieckich zbrodni wojennych na terenieLitzmannstadt.

 

- Dotychczas znane były historykom niemieckie fotografie lotnicze wykonane w maju 1942 r., tj. na kilka miesięcy przed utworzeniem obozu na Przemysłowej, oraz zdjęcia pochodzące z okresu powojennego, wykonane 4 lata po zakończeniu niemieckiej okupacji Łodzi (które stały się podstawą obecnych rekonstrukcji obozu). W trakcie kwerend w archiwach zagranicznych historycy Muzeum odnaleźli w zbiorach Narodowego Zbioru Fotografii Lotniczych w Szkocji serię zdjęć wykonanych z samolotu Luftwaffe 12 sierpnia 1944 r. Dzięki nim możliwe było opracowanie dokładnego plan obozu, który odbiega od dotychczas znanych rekonstrukcji – wyjaśnił dr Ireneusz Piotr Maj.

 

Dzięki pozyskaniu nowych materiałów źródłowych m.in. zidentyfikowano budynek poczty obozowej, który zachował się do naszych czasów. Jednoznacznie zanegowano istnienie - połączonych z obozowym ogrodzeniem - wieżyczek strażniczych, przedstawianych na znanych rekonstrukcjach obozu. 

 

Na załączonych ilustracjach prezentujemy zbliżenie terenu obozu oraz kontury budynków obozowych oraz dotychczas opracowane rekonstrukcje.

 Plan rozbudowy z 1943 roku

źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ze zbioru Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty – Poznań, sygn. 2953

źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ze zbioru Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty – Poznań, sygn. 2953Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich na zdjęciu lotniczym z 1949 roku

źródło: Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. M34003-1949-10000-018-3286-B_W

źródło: Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. M34003-1949-10000-018-3286-B_WTeren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich na zdjęciu lotniczym z 12 sierpnia 1944 r.

źródło: Narodowy Zbiór Fotografii Lotniczych w Szkocji 

źródło: Narodowy Zbiór Fotografii Lotniczych w Szkocji Fotografia lotnicza Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt, 12 sierpnia 1944 r.

źródło: Narodowy Zbiór Fotografii Lotniczych w Szkocji, Edynburg

źródło: Narodowy Zbiór Fotografii Lotniczych w Szkocji, Edynburg