Początek treści

wróć...Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi

Głód, poniżenie, ból, śmierć z wycieńczenia – nie sposób wyobrazić sobie bezmiaru dziecięcego cierpienia małych więźniów niemieckiego obozu w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Naszym obowiązkiem jest sprawić, by nigdy nie zapomniano o tej tragedii. 

4 listopada odbył się Marsz Pamięci organizowany przez Kurię Metropolitalną Łódzką, pod patronatem Dyrektora Muzeum Dzieci Polskich – Ofiar Totalitaryzmu, dra Ireneusza Maja. 

Obchody rozpoczęły się w kościele pw. Opatrzności Bożej mszą świętą w intencji ofiar, podczas której kazanie wygłosił biskup Marek Marczak. Następnie uczestnicy marszu – uczniowie łódzkich szkół, przedstawiciele kurii, władz państwowych i samorządowych – przeszli pod pomnik Pękniętego Serca.

W uroczystości wzięli udział Ocalali z obozu przy Przemysłowej, w których imieniu do zgromadzonych przemówił Jerzy Jeżewicz. Z kolei dyrektor dr Ireneusz Maj odczytał list Marka Zakrzewskiego – również byłego więźnia niemieckiego obozu dla polskich dzieci. 

Po zakończeniu Marszu Pamięci, Ocalali odwiedzili siedzibę Muzeum i spotkali się z jego pracownikami. 

Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi
Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi 2
Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi 3
Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi 4
Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi 5
Marsz Pamięci ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi 6