Początek treści

wróć...Łódzkie obchody Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny

Aresztowanie 10 września 1943 r.  polskich dzieci z miejscowości Mosina stanowiło nie tylko etap wojennej ich gehenny. Jest również symbolem polityki okupantów niemieckiego i sowieckiego, nakierowanej na zniszczenie polskości poprzez uderzenie w to, co dla przyszłości każdej wspólnoty narodowej najcenniejsze – dzieci. Musimy pamiętać, że wydarzenie to stanowiło element planowych działań, których konsekwencją były m.in. losy polskich dzieci wysiedlonych, deportowanych, germanizowanych, rusyfikowanych i zabijanych w obozach i łagrach. Dzieci, które bohatersko broniły Warszawy i innych polskich miast. Dzieci, które dzieliły los swoich rodziców – Żołnierzy Niezłomnych– powiedział Dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w związku z uroczystymi obchodami Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, które po raz pierwszy odbyły się 10 września br.

 

10 września 2023 r. w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki oraz pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” w Łodziobchodziliśmy nowe święto państwowe uchwalone przez Sejm RP, czyli Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Zgodnie z tekstem ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. święto to ustanowiono: „w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy - jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich - potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek (…)”.

 

- Data święta nawiązuje do przeprowadzonych 10 września 1943 r. przez niemiecką żandarmerię oraz gestapo aresztowań polskich dzieci w wielkopolskiej miejscowości Mosina. Aresztowania te stanowiły element masowej akcji represyjnej, którą już dzień wcześniej objęte zostały rodziny zatrzymanych dzieci. Wydarzenie to stanowiło apogeum aresztowań mieszkańców Mosiny oskarżonych przez okupanta niemieckiego o współpracę z polskich podziemiem niepodległościowym w ramach tzw. Sache Moschin („sprawy mosińskiej”)– poinformował dr Ireneusz Piotr Maj.

 

Większość dzieci aresztowanych 10 września trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej, który funkcjonował w okupowanej Łodzi od 1 grudnia 1942 roku.