Początek treści

wróć...Konkurs plastyczny

Mamy wszyscy to szczęście, że ponad dwadzieścioro byłych więźniów niemieckiego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej jest jeszcze wśród nas. Możemy ich wzruszyć, ucieszyć, przekazać dowody szacunku i pamięci o ich trudnych losach.

Muzeum organizuje konkurs plastyczny „Kartka noworoczna dla Ocalałych” skierowany do uczniów klas IV-VIII łódzkich szkół podstawowych na kartę noworoczną dla Ocalałych z obozu przy ul. Przemysłowej. Nadesłane na konkurs prace muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze każda karta musi zawierać motyw twarzy dziecka, który znajduje się w logo muzeum. Po drugie, prace mają być wykonane jedynie ręcznie, bez użycia narzędzi elektronicznych. Technika wykonania dzieła jest dowolna.

Ze wszystkich prac jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Przewidziane jest też wręczenie wyróżnień. Prace należy przesłać na adres muzeum do 10 stycznia 2022 r. Wszystkie ręcznie wykonane prace zostaną osobiście wręczone Ocalałym podczas pierwszego spotkania w nowym roku.

Konkurs przebiega pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem: sekretariat@muzeumdziecipolskich.pl