Początek treści

wróć...Gala finałowa Wojewódzkiego Tematycznego Konkursu Historycznego

27 maja br., w siedzibie tymczasowej Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu odbyła się gala finałowa Wojewódzkiego Tematycznego Konkursu Historycznego „Byliśmy tylko dziećmi. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Adresatem Konkursu byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa łódzkiego. Zakres tematyczny – oprócz ogólnej wiedzy dotyczącej czasów okupacji niemieckiej i sowieckiej - obejmował w szczególności zagadnienia odnoszące się do losów polskich dzieci.

 

Podczas uroczystej gali finaliści Wojewódzkiego Tematycznego Konkursu Historycznego „Byliśmy tylko dziećmi. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu” otrzymali zaświadczenia, nagrody oraz dyplomy honorujące udział w Konkursie.

 

- Podstawowym celem trzyetapowego konkursu było zachęcenie młodzieży ze szkół podstawowych do rozwijania zainteresowań historycznych. Tematyka Konkursu nie należała do łatwych, ponieważ dotyczyła cierpienia najmłodszych ofiar II wojny światowej. Warto jednak takimi inicjatywami mobilizować młodzież do pogłębiania wiedzy również na temat historii lokalnej – powiedział dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

 

Ośmiu finalistów III etapu otrzymało wpis udziału w Konkursie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Organizatorami Konkursu byli: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

Po oficjalnym podsumowaniu Konkursu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Nie poznałam Ciebie syneczku – historia Jurka Rutkowskiego” produkcji Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w reżyserii Magdaleny Majewskiej. Film został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wydarzenie dopełniło spotkanie z Panem Jerzym Jeżewiczem, Ocalałym z niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi.