Początek treści

wróć...„Byliśmy tylko dziećmi”. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – najnowsza wystawa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

„We wrześniu 1943 r. zostałem aresztowany. Byłem jeszcze wtedy nieletni, a więc skierowano mnie wraz z 50 innymi mosińskim dziećmi do obozu dla nieletnich w Łodzi. Dla mnie było to wstrząsające przeżycie, spotęgowane faktem, że dzień wcześniej zostali aresztowani moi rodzice z siostrami.  Pamiętam, że Niemcy przyszli po mnie o godzinie 9.00 rano, zgromadzili nas w jednej z mosińskich sal, następnie zawieźli ciężarowym samochodem do Poznania, a stamtąd już do Łodzi” – relacjonował Kazimierz Cieślewicz, były więzień obozu przy ul. Przemysłowej. To jeden z wielu cytatów, jakie znalazły się na planszach najnowszej ekspozycji Muzeum. Wernisaż wystawy odbył się 30 sierpnia br. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Otwarcie wystawy poprzedziło obchody nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, które obchodzone będzie 10 września, tj. w rocznicę przeprowadzonych w 1943 r. przez okupacyjne władze niemieckie masowych aresztowań dzieci członków polskiego podziemia niepodległościowego w wielkopolskiej Mosinie.

 

- Aresztowania dzieci mosińskich, którym poświęcona została część wystawy, stanowią symbol martyrologii najbardziej bezbronnych ofiar okupacji ziem II Rzeczypospolitej dokonanej przez dwa totalitarne imperia – niemiecką III Rzeszę oraz Związek Sowiecki. Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom dramatycznych losów dzieci, których udziałem stały się wywózki, niewolnicza praca, areszty, uwięzienie w obozach koncentracyjnych lub łagrach, oraz śmierć– mówi dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum.

 

Kolejne plansze ekspozycji poświęcone zostały m.in. losom małych więźniów obozu na Przemysłowej, dzieciom wysiedlanym ze swoich rodzinnych wsi i miast, uprowadzonym w celu germanizacji, dziecięcym robotnikom kierowanym do pracy przymusowej w Niemczech, najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego, dzieciom deportowanym w głąb ZSRS, a także potomkom „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Na tytułowej planszy wystawy znajduje się kod QR przekierowujący do podstrony, gdzie dostępne są wszystkie plansze wystawy wraz z opisami w trzech językach obcych: angielskim, niemieckim i ukraińskim.

 

Ekspozycja została dofinansowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – mecenasa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.