Początek treści

wróć...81. rocznica pierwszego transportu więźniów do filii niemieckiego obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi

15 marca br. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej odbyły się uroczystości związane z 81. rocznicą pierwszego transportu więźniów do filii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

 

Na terenie Gminy Zgierz odbyły się, organizowane przez Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, uroczystości upamiętniające małe więźniarki filii rolniczej niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi (Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt) w związku z 81. rocznicą utworzenia tego miejsca kaźni.

 

- W drugiej połowie marca 1943 r. majątki zarekwirowane lokalnym polskim właścicielom zostały ostatecznie przejęte przez Rzeszę Niemiecką w celu utworzenia filii obozu, do której jeszcze w tym samym miesiącu przybył transport z pierwszymi dziewczętami spośród niemal dwustu więźniarek w wieku od 8 do 16 lat zmuszanych przez okupanta do wykonywania ciężkich prac rolniczych w warunkach niedożywienia oraz ścisłego obozowego rygoru. W tym samym czasie w pałacyku ulokowanym na terenie filii obozu osiadł jej kierownik – Heinrich Fuge, pełniący wcześniej funkcję wicekomendanta obozu głównego w Łodzi. Niewola małych więźniarek zakończyła się w styczniu 1945 r. wraz z ucieczką Fugego z Dzierżąznej i załogi obozu głównego z Łodzi – wyjaśnił dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum.

 

W związku z uroczystością w programie m.in. zaprezentowano wystawy „Dwie wojny – jedno cierpienie” oraz  „Byliśmy tylko dziećmi. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu”, młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zagrała koncert oraz wyświetlono niemiecki reportaż pt. „Geheime Reichssache Kinderlager – Schicksale in Polen”  w reż. Klausa Bednarza.

 

W ramach organizowanych przez Muzeum obchodów 17 marca 2024 r. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Giecznie po Mszy  św. o godz. 11.30 odbędzie się koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu młodzieży z łódzkiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. Przed kościołem zaprezentowana zostanie wystawa Muzeum pt. „Tylko praca i głód. Historia filii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich”.