Początek treści

Zakup serwera wraz z wyposażeniem serwerowni, stworzenie infrastruktury sieciowej oraz zakup sprzętu elektronicznego

Zadanie zostało dofinansowane  w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 150 000,00 zł.

Głównym celem zadania jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, która przyczyni się m.in. do: zwiększenia cyberbezpieczeństwa, rozwoju naszej instytucji, umożliwi korzystanie lokalnie z systemów (Muzeo, Comarch, EZD).