Początek treści

Zakup lokalu Użytkowego przy ul. Przemysłowej 27A lok. 6 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne oraz logotyp MKiDN w kwocie:
- Zadanie 1 - Zakup lokalu użytkowego przy ul. Przemysłowej 27A lok.6 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu -  535 790,00 zł
- Zadanie 2 - Zakup lokalu użytkowego przy ul. Przemysłowej 27A lok. 1U,2U,3U/4U,5U w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – 1 770 942,00 zł

Głównym celem zadania jest zakup nieruchomości pod budowę siedziby stałej Muzeum.