Początek treści

Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap II

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie:
- Zadanie 1. Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap II - 105 000,00 zł
- Zadanie 2. Prace przygotowawcze do adaptacji nieruchomości w Dzierżąznej na Oddział Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu – 44 760,00 zł
- Zadanie 3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wystawy stałej Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu – 76 260,00 zł
- Zadanie 4. Zakup trzech nieruchomości niemieszkalnych – 184 466,00 zł.

Zakupu dwóch nieruchomości usytuowanych bezpośrednio przy ul. Przemysłowej w Łodzi pozwoli na zaadoptowanie, w miejscu historycznym, budynków na siedzibę stałą Muzeum, na otwarcie wystawy stałej oraz umożliwi naszej instytucji prowadzenie działań edukacyjnych na szerszą skalę.