Początek treści

Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap I

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 2 745 840,00 zł.

Zakup dwóch nieruchomości usytuowanych bezpośrednio przy ul. Przemysłowej w Łodzi pozwoli na zaadoptowanie, w miejscu historycznym, budynków na siedzibę stałą Muzeum, na otwarcie wystawy stałej oraz umożliwi naszej instytucji prowadzenie działań edukacyjnych na szerszą skalę.