Początek treści

Upamiętnienie polskich dzieci, ofiar niemieckich obozów – wzniesienie pomnika

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 950 000,00 zł.

Dotyczy wzniesienia pomnika – rzeźby upamiętniającego dzieci zamordowane podczas II wojny Światowej w niemieckich obozach, w tym ofiar obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi.