Początek treści

Realizacja filmu dokumentalnego pt. „Spadkobiercy Prometeusza. Losy rodziny senatora Stanisława Siedleckiego”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 230 006,00 zł.

Film dokumentalny będzie opowiadał o losach senatora II RP Stanisława Siedleckiego oraz jego rodziny. Muzeum chce zainteresować odbiorców filmu w szczególności losami dzieci senatora – jego córek, które w wyniku wybuchu II wojny światowej rzucone zostały w wir tułaczki po świecie, by ostatecznie osiąść w Australii.