Początek treści

Realizacja filmu dokumentalnego pt. „Litzmannstadt – gehenna polskich dzieci”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 269 994,00  zł.

Dokument opowiadać będzie o dramatycznych doświadczenia wojennych najmłodszych ofiar okupacji Łodzi – dzieci więzionych w niemieckich obozach i innych miejscach kaźni funkcjonujących na terenie Litzmannstadt.