Początek treści

Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczny „Byliśmy tylko dziećmi. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu”

10 września 2023 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. To hołd dla najmłodszych obywateli państwa polskiego ogarniętego zbrodniczą działalnością okupanta niemieckiego i sowieckiego. Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, utrwalając pamięć i upowszechniając wiedzę na temat losów polskich dzieci w czasie II wojny światowej, zachęca młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie, umożliwiającym rozwijanie zainteresowań historycznych oraz utrwalanie wartości, które były ważne dla wielu pokoleń Polaków i są nadal niezbędne do kształtowania tożsamości narodu, takich jak pamięć historyczna, wspólnota i odpowiedzialność.

W roku szkolnym 2023/2024 adresatem trzyetapowego konkursu tematycznego są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa łódzkiego.

Laureatom i finalistom etapu III przysługuje prawo wpisu udziału w konkursie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Ponadto laureaci i finaliści Konkursu otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny obejmuje dzieje ziem polskich w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losu polskich dzieci i młodzieży.

Zagadnienia konkursowe:

- założenia i metody polityki niemieckiej i sowieckiejwobec polskich dzieci i młodzieży,

- polityka rasowa i osadnictwa III Rzeszy,

- niemiecki obóz koncentracyjny dla polskich dzieci przy Przemysłowej w Łodzi,

- Akcja Zamość – losy dzieci Zamojszczyzny,

- germanizacja polskich dzieci,

- męczeństwo rodziny Ulmów,

- dzieci Powstania Warszawskiego,

- polskie dzieci deportowane do  ZSRS w latach 1940-1941,

- dzieci Żołnierzy Wyklętych prześladowane w powojennej Polsce.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wymagań do poszczególnych etapów oraz proponowanych lektur znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Terminarz:

  • do 20.10.2023 r. zgłoszenie szkoły do konkursu,
  • do 30.10.2023 r. – publikacja materiałów edukacyjnych dla uczniów przygotowujących się do etapu II i III (na stronie internetowej konkursu),
  • 21.11.2023 r. – etap I – szkolny,
  • 13.01. 2024 r. - warsztaty  historyczne w Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi dla uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz dla nauczycieli przygotowujących do konkursu,
  • 22.02.2024 r. – etap II – rejonowy (zmiana terminu z 20.02.2024 r. na prośbę uczestników biorących udział w kilku konkursach),
  • 16.04.2024 r. – etap III – wojewódzki (g.12.00, w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej, ul.Różyckiego 5 Łódź),
  • 27.05.2024 r. – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie atrakcyjnych nagród rzeczowych (g.12.00, w Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu, ul. Piotrkowska 90 Łódź).
Regulamin konkursu
Format: pdf
741 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia szkoły
Format: pdf
510 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia szkoły
Format: docx
35 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział
Format: pdf
635 KB
Załącznik nr 3 Protokół przebiegu etapu 1
Format: pdf
613 KB
Materiały edukacyjne dla uczniów cz.1
Format: pdf
1.15 MB
Materiały edukacyjne dla uczniów cz.2
Format: pdf
795 KB
ARKUSZ KONKURSOWY etap 1
Format: pdf
966 KB
Klucz ETAP 1
Format: pdf
676 KB
WYNIKI ETAPU 1
Format: pdf
463 KB
ARKUSZ KONKURSOWY etap 2
Format: pdf
1.71 MB
Klucz ETAP 2
Format: pdf
678 KB
WYNIKI ETAPU 2
Format: pdf
549 KB
ARKUSZ KONKURSOWY etap 3
Format: pdf
1.1 MB
Klucz ETAP 3
Format: pdf
667 KB
WYNIKI ETAPU 3
Format: pdf
482 KB

Kontakt:

Sekretariat Konkursu

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945).

Adres: ul. Piotrkowska 90, 90-103 Łódź, telefon: +48 42 645 45 31,

 

Joanna Frydenberg, Specjalista ds. Edukacji

telefon komórkowy: +48 662 258 388

e-mail: konkurs@muzeumdziecipolskich.pl