Początek treści

Realizacja wystawy pt.„ Dwie wojny/jedno cierpienie” (foldery)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 36 167,00 zł.

Wystawa „Dwie wojny/jedno cierpienie” będzie składać się z ścianek ekspozycyjnych oraz folderów będących uzupełnieniem wystawy. Przedmiotowe zadanie obejmuje projekt oraz wydruk folderów.