Początek treści

Realizacja wystawy pt. „Dwie wojny/jedno cierpienie”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 280 805,00 zł.

Zrealizowana wystawa zewnętrzna będzie niosła przesłanie – ku pamięci i przestrodze - wypływające z przepełnionych świadectwami okrucieństw listów dzieci polskich i ukraińskich.