Początek treści

Galeria

Porozumienie o współpracy z AKSiM

Posiedzenie Rady Muzeum

Spotkanie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Porozumienie o wspólpracy z LO Politechniki Łódzkiej 

Najnowsze ustalenia historyków Muzeum dot. wachmana Edwarda Augusta

Koncert Jana Pietrzaka ,,Dziękuję Ci Polsko!" 

Otwarcie wystawy plenerowej pt. ,,Tylko praca i głód. Historia filii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla  dzieci polskich"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Łódzkiego Kuratorium Oświaty

Prezentacja wystawy i książki pt. ,,Niezwykła polska rodzina. Losy Gertrudy Nowak - dziecka z obozu na Przemysłowej" w Dzierżąznej