Początek treści

Tutaj byliśmy

Prelekcja w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu (24-25.02.2022)

Prelekcja w Publicznym Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej (24.01.2022)