Początek treści

Inicjatywy młodzieżowe

1 grudnia 2023 roku mija 81. rocznica utworzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Pierwszy transport małoletnich więźniów, którym odebrano dzieciństwo i skazano na wyniszczającą pracę ponad siły, przybył do obozu 11 grudnia 1942. Dwadzieścia pięć miesięcy głodu, cierpienia, tęsknoty i próby utrzymania nadziei na powrót do domu i bliskich, kończy się 18 stycznia 1945 roku.

Z około 3 tysięcy małych więźniów obozu na Przemysłowej żyje jeszcze kilkanaścioro ostatnich świadków historii, którzy przekazują współczesnej młodzieży świadectwo o czasach strachu, ale także czasach siły, czerpanej z solidarności współwięźniów i poczucia wspólnoty. Upamiętniając losy dzieci – więźniów, upamiętniając miejsce, które nigdy nie powinno powstać, starajmy się podejmować działania ważne dla lokalnej społeczności. Popularyzujmy wiedzę na temat dziejów obozu, ale jednocześnie realizujmy inicjatywy umacniające w młodych ludziach wartości ważne dla tamtych więźniów - współpracę, poświęcenie dla drugiego człowieka, niesienie pomocy potrzebującym. Historię można przecież propagować w różny sposób, poprzez akcje charytatywne, działania sportowe i artystyczne. Nieśmy pamięć i ocalmy ją od zapomnienia, wykorzystując inicjatywy kreowane językiem współczesnej młodzieży, w sposób nowoczesny i nieszablonowy, a jednocześnie przekładający się na szerzenie dobra w lokalnej wspólnocie.

Zachęcamy zarządy samorządów uczniowskich oraz ich opiekunów do podjęcia wyzwania historyczno-obywatelskiego i wzięcia udziału w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Terminarz konkursowy:

- do 20 grudnia 2023 - zgłoszenie inicjatywy przez Samorząd Uczniowski,

- do 15 marca 2024 - realizacja inicjatywy samorządowej w szkole,

- do 15 marca 2024 - przesłanie sprawozdania z realizacji inicjatywy prowadzonej w szkole.

Kontakt:

Sekretariat Konkursu

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945).

Adres: ul. Piotrkowska 90, 90-103 Łódź, telefon: +48 42 645 45 31,

 

Joanna Frydenberg, Specjalista ds. Edukacji

telefon komórkowy: +48 662 258 388

e-mail: konkurs@muzeumdziecipolskich.pl