Archiwum
Początek treści
Konkurs plastyczny

W grudniu minionego roku ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół łódzkich na kartę noworoczną z życzeniami dla żyjących byłych więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej.
Z uwagi na duże zainteresowanie i w odpowiedzi na liczne prośby nauczycieli i dyrektorów, przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do końca stycznia 2022.

Przypominamy, że prace muszą spełnić dwa warunki:
1. Każda karta musi zawierać motyw twarzy dziecka, znający się w logo naszego Muzeum (można użyć gotowy wydruk).
2. Prace mają być wykonane wyłącznie technikami manualnymi, bez użycia narzędzi elektronicznych. Technika wykonania dzieła jest dowolna – collage, pastele, kredki, bibuła, węgiel, każdego rodzaju farby, sreberka.
Wszystkie wykonane karty zaprezentowane będą Ocalałym, a najciekawsze z nich, które wyłoni jury (dyrekcja i pracownicy Muzeum, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi) umieścimy na naszej internetowej stronie. Ich autorzy otrzymają cenne nagrody rzeczowe i zaproszenie na spotkanie z Ocalałymi, które odbędzie się w czerwcu 2022 roku.Rozstrzygnięcie konkursu:
Znamy zwycięzców konkursu plastycznego na kartę noworoczną z życzeniami dla żyjących byłych więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej.

Praca konkursowa
Praca konkursowa 2
Praca konkursowa 3
Praca konkursowa 4
Praca konkursowa 5
Praca konkursowa 6
Praca konkursowa 6

Konkurs plastyczny na kartę noworoczną z życzeniami dla żyjących byłych więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej został rozstrzygnięty. Wydarzenie swoim patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty  w Łodzi.

Jury konkursowe w składzie: Michał Hankiewicz (przewodniczący), dr Marcin Mielczarek z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, Patrycja Czyszpak-Pawlak, dr Jakub Parol oraz Jolanta Sowińska-Gogacz, doceniło wysoki poziom wykonania i nieszablonowe projekty nadesłanych prac. Każda karta musiała spełniać dwa warunki: zawierać motyw twarzy dziecka znajdujący się w logotypie muzeum, a do jej przygotowania należało skorzystać wyłącznie z technik manualnych.

Z wielu nadesłanych prac, jury zdecydowało, że pierwsze miejsce zajmie praca przygotowana przez Zofię Stępień. Drugie miejsce zajęła praca Leny Staniewicz. Jury przyznało również dwa równorzędne wyróżnienia, które trafiły do Nadii Sobiczewskiej i Jakuba Lubaniaka.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i pamiętają o byłych więźniach niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej. Wierzymy, że ten drobny gest głęboko wzruszy wszystkich Ocalałych.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 2
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 3
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 4
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 5
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 6